Zabava

NEMA GA NA TESTU ZA VOŽNJU: Ovo je pitanje na kojem padaju i najbolji – ko ima prednost? (FOTO)

Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima.Ova slika prikazuje situaciju u kojoj dva vozila istovremeno imaju pravo prolaza. To su vozila označena brojevima 1 i 2, koja se nalaze na putu sa pravom prvenstva prolaza, a u toj situaciji, u njihovom međusobnom odnosu, primenjuju se pravila saobraćaja tj. pravilo koje nalaže da pravo prvenstva prolaza ima vozilo koje na raskrsnici zadržava pravac kretanja ili skreće udesno, u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera i seče njegov pravac kretanja.

Related Articles

Close